The Best bookmaker bet365 Bonus

Дървен материал от www.emsien3.com

  • s1
  • s2
  • s3
  • s4
  • s5
  • s6
  • s7
  • s8

Zaključci simpozija

Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije organizirala je „3. brodski simpozij o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima“ u Slavonskom Brodu,  10.- 11. prosinac 2015.
S obzirom na važnost prevencije alkoholizma, kockanja i modernih ovisnosti, glavna tema simpozija bila je
             „ Prevencijom do zdrave mladosti “.

Radni dio simpozija  bio je podijeljen na 4  područja:

1.    Preventivni pristup modernim ovisnostima (kockanje, računalne igrice, Internet…)
2.    Rana intervencija i detekcija
3.    Psihosocijalni tretman djece i mladih
4.    Terapijski pristup zlouporabi alkohola i modernim ovisnostima

I ove godine  okupili smo  stručnjake koji se bave istom problematikom u zavodima za javno zdravstvo, centrima za socijalnu skrb, bolnicama, školama, drugim institucijama  i udrugama  te smo razmijenili iskustva i unaprijedili naš rad. Simpoziju je prisustvovalo ukupno više od 150  liječnika, psihologa, socijalnih radnika, pedagoga i drugih stručnjaka u mreži zavoda za javno zdravstvo i institucijama koji se u svom radu susreću sa rizičnim ponašanjem i ovisnostima kod mladih.
Nakon dva dana rada sa „3. brodskog simpozija o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima“ šaljemo slijedeće zaključke:

1.    Nastaviti na jačanju međusektorske suradnje, razvijanju i osnaživanju multidisciplinarnog pristupa u tretmanu vezanom uz probleme mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti

2.    Sustav unutar zavoda za javno zdravstvo, uglavnom funkcionira dobro te ga ne bi trebalo značajno mijenjati. Imperativ bi trebao biti ekipiranje timova za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti te ujednačavanju rada unutar službi. Ukoliko bi i došlo da promjene unutar sustava, na razini RH, voditi računa da se ne naruši stabilnost pacijenata u sustavu.

3.    Prilikom otpuštanja zatvorenika na uvjetni otpust surađivati sa institucijama za liječenje ovisnosti ( zavodi i bolnice) te nestabilne pacijente nikako ne upućivati u klubove liječenih alkoholičara bez prethodno provedenog liječenja i redovitih psihijatrijskih kontrola.

4.    Pratiti pojavnost novih ovisnosti te u skladu provoditi edukacije i postupati prema novim spoznajama za liječenje.

5.    Jačati suradnju između institucionalnih i izvaninstitucionalnih sektora po pitanju prevencije i liječenje svih oblika ovisnosti.

Nadamo se da će zaključci „3. brodskog simpozija o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima“ dati svoj doprinos razvoju stručnog i kvalitetnog sustava za prevenciju i liječenje svih oblika ovisnosti.

Online bookmaker Romenia bet365