The Best bookmaker bet365 Bonus

Дървен материал от www.emsien3.com

 • s1
 • s2
 • s3
 • s4
 • s5
 • s6
 • s7
 • s8
 • s9
 • s91
 • s92
 • s93
 • s94
 • s95

Zaključci 7. brodskog simpozija o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima“ u Slavonskom Brodu, 21.- 22. studenog 2019. g.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti zajedno s Katedrom za javno zdravstvo, Medicinskog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uz potporu Ministarstva zdravstva organizirali su „7. brodski simpozij o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima" u Slavonskom Brodu, 21.- 22. studenog 2019. g.

S obzirom na važnost prevencije alkoholizma, kockanja i modernih ovisnosti, glavna tema simpozija bila je:

„ Prevencija ovisnosti – temelj zdravog odrastanja".

I ove godine okupili smo stručnjake koji se bave istom problematikom u zavodima za javno zdravstvo, centrima za socijalnu skrb, bolnicama, školama, drugim institucijama i udrugama te smo razmijenili iskustva i unaprijedili naš rad. Simpoziju je prisustvovalo više od 157 liječnika, psihologa, socijalnih radnika, pedagoga i drugih stručnjaka u mreži zavoda za javno zdravstvo i institucijama koji se u svom radu susreću sa rizičnim ponašanjem i ovisnostima kod mladih.

Nakon dva dana rada sa 7. brodskog simpozija o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima šaljemo slijedeće zaključke:


1. Kvalitetni preventivni programi temelj su za kvalitetnu prevenciju ovisnosti stoga trebamo sudjelovati u izradih istih.

2. Potrebno se educirati za izradu kvalitetnih preventivnih programa kako bi oni zauzeli mjesto koje im pripada u sustavu.

3. Potrebno je održavati redovite edukacije provoditelja preventivnih programa kako bi se dionici osnažili i međusobno izmijenili iskustva.

4. Kako bi sustav prevencije mogao funkcionirati potrebno je međusektorsko povezivanje i multidisciplinarni pristup u implementaciji preventivnih programa.

5. Postoji potreba uključivanja i drugih dionika ( IT sektor) u izradu primjerenih preventivnih programa koji bi lakše našli put do djece i mladih jer bi im bili bliži i zanimljiviji.

Nadamo se da će zaključci sa 7. brodskog simpozija o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima dati svoj doprinos razvoju stručnog i kvalitetnog sustava za prevenciju i liječenje svih oblika ovisnosti.

Online bookmaker Romenia bet365