Doc. dr. sc. Petek Erić

Anamarija Petek Erić, liječnica, specijalist psihijatar i subspecijalist biologijske psihijatrije, trenutno na subspecijalizaciji iz forenzične psihijatrije zaposlena je na Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek. Kao vanjski suradnik u znanstveno-nastavnom zvanju je naslovnog docenta na Medicinskom fakultetu u Osijeku i Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J.J. Strossmayera na različitim studijskim (preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim) programima. Također je vanjski suradnik u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta pri Pravnom fakultetu u Osijeku.

Autor je i koautor znanstvenih i stručnih članaka iz područja psihijatrije u indeksiranim bazama podataka, te sveučilišnih udžbenika i priručnika. Recenzent je u indeksiranim časopisima iz područja psihijatrije u Hrvatskoj i inozemstvu.

Do sada je obavila više različitih inozemnih edukacija iz područja psihijatrije (ECNP School of Neuropsychopharmacology Oxford, ECNP Seminar Srbija, EPA School of psychopathology, Course on Leadership and Professional Development of Young Psychiatrists), a također  je prošla i psihoterapijske edukacije (uvod u grupnu analizu – 1 godina, uvod u psihoanalitičku psihoterapiju -1 godina, 1. stupanj KBT – 1 godina i 2. stupanj KBT – 2 godine). Sudjelovala je kao predavač i organizirala na raznovrsne seminare i tečajevima iz područja psihijatrije u Hrvatskoj. Dobitnica je domaćih i inozemnih nagrada za usmene i poster prezentacije, te je aktivni sudionik na domaćim i inozemnim kongresima.