doc. dr. sc. Suzana Jonovska, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist adiktolog

Doc.dr. sc. SUZANA JONOVSKA, dr.med. specijalist psihijatar, subspecijalist adiktolog. Zaposlena u Županijskoj Specijalnoj Bolnici INSULA na Rabu od 2008.god.; od 2014.god. do danas radi kao voditeljica Odjela za bolesti ovisnosti. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1998.god: magistrirala 2002.god.; doktorirala 2007.god. sve u istoj instituciji. Specijalistički staž iz psihijatrije provodila u KBC zagreb; subspecijalistički ispit iz ovisnosti položila u KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Od 2018.god radi u znanstveno nastavnom zvanju docenta na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Grupni je psihoterapeut te EMDR psihoterapeut uz završene uvodnike iz drugih psihoterapijskih pravaca. Aktivno sudjelovala na brojnim nacionalnim I internacionalnim kongresima iz područja psihijatrije još od studentskih dana, poglavito kongrese u sklopu European Psychiatric Associoation (2012.-2015.); WPA-Conference on forensic psychiatry 2016.; ECNP seminar 2017. I brojne druge, od kojih izdvaja: Salzburg Weill Cornell Seminar in psychiatry (2012.)-award for excellent case presentation; ECNP School of neuropsychopharmacologu, Oxford, UK (2013.); Seminar on psychosis, Lundbeck Institute Denmark. U razdoblju 2009.-2012. god. sudjelovala na projektu Genetika metabolizma fosfolipida u shizofreniji na Zavodu za biologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. Autorica je brojnih znanstvenih članaka objavljenih u časopisima različite, poglavito CC i SCI indeksacije. U višegodišnjem kliničkom radu sa ovisnicima različitog profila zalaže se za efikasnog liječenja istih, za bolju organizaciju cijelokupne zdravstvene skrbi za ovisnike (članica Povjerenstava Ministarstva zdravstva za supstitucijsku terapiju), za bolju koordinaciju bolničke i vanbolničke skrbi (suradnja KLA), uz brojne ostale ciljeve rada s ovisnicima s naglaskom na motivaciju, potporu, prisutnost, kvaliteta života, integracija u društvu, destigmatizaciju itd.