Dr. sc. Ljiljana Muslić, klinička psihologinja

Dr. sc. Ljiljana Muslić, klinička psihologinja, zaposlena od 2013. u Službi za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a od 2016. voditeljica je Odjela za promicanje mentalnog zdravlja. Magistrirala je i doktorirala u području kliničke i zdravstvene psihologije te se bavi istraživanjem biopsihosocijalnih odrednica mentalnoga zdravlja. Prethodno se više od 20 godina bavila edukativnim, znanstvenim i savjetodavnim radom u sustavu visokog obrazovanja, nevladinih udruga u tuzemstvu i inozemstvu te sustava socijalne skrbi. Dodatno se osposobljavala na različitim domaćim i međunarodnim edukacijama iz područja psihoterapije, individualnog i grupnog savjetovanja, psihološke prve pomoći i kriznih intervencija, traumatskoga stresa, tugovanja te psihodijagnostike. Od 2013. godine do 2015. bila je nacionalna kontakt osoba za područje nadzora nad duhanom Svjetske zdravstvene organizacije te ujedno sudjelovala u području praćenja politika usmjerenih na smanjenje štete povezane s alkoholom. Redovita je suradnica na Europskom istraživanju o pušenju, pijenju i uzimanju droga među učenicima (ESPAD) od 2015. godine, a sudjelovala je kao dio istraživačkog tima u provedbi dva vala Standardiziranog europskog istraživanja o alkoholu (RARHA SEAS 2015., DEEP SEAS 2020.). Redoviti je suradnik Europske zdravstvene ankete (EHIS) od 2014. godine. Od 2016. godine u sklopu nacionalnog programa promicanja zdravlja Živjeti zdravo Ministarstva zdravstva vodi aktivnosti zdravstvenog obrazovanja u području mentalnog zdravlja te promicanje zdravih stilova života. U sklopu nacionalnog programa izradila je i pokrenula edukativni program PoMoZi Da s ciljem unaprjeđivanja mentalnozdravstvene pismenosti odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnog zdravlja djece i mladih (https://zivjetizdravo.eu/category/mentalno-zdravlje/). Objavila je preko 20 znanstvenih i stručnih radova te poglavlja u knjigama, urednica je dviju knjiga/priručnika. Aktivna je članica Društva za psihološku pomoć, članica Hrvatske psihološke komore (članica razreda za kliničku i zdravstvenu psihologiju), Hrvatskoga psihološkog društva te Europskog društva za traumatski stres.