Izv. prof. dr. sc. Dalibor Doležal

Izv. prof .dr. sc. Dalibor Doležal rođen je 05. svibnja 1978. godine u Bosanskoj Gradišci, Bosna i Hercegovina. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu. Nakon završene jezične gimnazije „Lucijana Vranjanina“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1997. godine, a završio ga je 2001. godine obranom diplomskog rada pod naslovom „Neke socioekonomske karakteristike osuđenih osoba s obzirom na konzumiranje sredstava ovisnosti“.

Kao znanstveni novak počeo je raditi 01.01.2002. godine na projektu „Institucionalni i poslijepenalni tretman osuđenih ovisnika“, glavni istraživač prof. dr. sc. Ljiljana Mikšaj-Todorović. Poslijediplomski znanstveni studij edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti (modul Poremećaji u ponašanju) upisuje 2003. godine. U prosincu 2009. godine (29.12.2009.) stječe doktorat znanosti obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Kriminalna karijera i kriminalni životni stil“, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

Izv.prof.dr.sc. Dalibor Doležal sudjeluje u izvođenju nekoliko kolegija na Studijskom programu socijalne pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Nositelj je na predmetima Seminari iz kriminologije II i Kriminalna karijera i kriminalni životni stil na diplomskom studiju Socijalne pedagogije. Sunositelj je na kolegijima Kriminologija i Comparative Criminology nositeljice prof.dr.sc. Ljiljane Mikšaj-Todorović te Upravljanje zatvorima nositeljice izv.prof.dr.sc. Anite Jandrić Nišević na diplomskom studiju Socijalne pedagogije.

Pristupnik se stručno usavršavao sudjelujući u nekoliko različitih edukacija. Kao voditelj i suradnik sudjelovao je u radu 18 znanstvenih projekata te 5 stručnih projekata. Samostalno ili u koautorstvu objavio je 18 znanstvenih radova te 6 stručnih radova i jedno poglavlje u znanstvenoj knjizi.

Član je European Society of Criminology (ESC), American Society of Criminology, Academy of Behavior Profiling te International Alumni Association.

U rujnu 2011. godine dobitnik je stipendije Junior Faculty Development Program (JFDP), namijenjene znanstvenom i nastavnom usavršavanju nastavnog osoblja na nekom od američkih sveučilišta pod pokroviteljstvom U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs. U listopadu 2018. godine dobitnik je stipendije MOFA Taiwan Fellowship u okviru koje je u 2019. godini boravio na Tajvanu u svrhu provođenja istraživanja pod nazivom „The Structure and the Dynamics of the Illegal Drug Market in Taiwan“. Također, u 2019. godini dobitnik je Posebne dekanove nagrade kao član organizacijskog odbora susreta alumnija prvih generacija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Područja znanstvenog interesa su ilegalna tržišta droga, organizirani kriminalitet, kriminalna karijera te cyberkriminologija.