Izv.prof. dr. sc. Renata Glavak Tkalić, znanstvena savjetnica

Izv. prof. dr. sc. Renata Glavak Tkalić, znanstvena savjetnica, zaposlena je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Nositeljica je kolegija Psihologija ovisnosti na Odsjeku za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Njen znanstveni interes usmjeren je na ovisnost o psihoaktivnim tvarima i bihevioralne ovisnosti, kao i psihopatologiju, rizična ponašanja te interpersonalno prihvaćanje i odbijanje. U navedenim područjima sudjelovala je na nizu domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata, od kojih se ističu oni kojih je voditeljica:  Preventing smoking, alcohol and Internet addictions among children and adolescents: A family oriented training approach for adult learners and educators (2019.-), Protecting the mental wellbeing of our children during and after public health emergencies – digital training for teachers and educators (2021.-), Noćni život grada: obrasci ponašanja posjetitelja noćnih klubova (2018.), Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske (2019.-2020., 2015.-2016., 2011.2012.). Trenutno je i suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanosti Longitudinalno istraživanje stresa adolescenata (2021 – , voditelj: prof.dr.sc. Goran Milas), a bila je suradnica i na drugim projektima HRZZ, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar te predstavnica Hrvatske i članica upravnog odbora u okviru COST akcija. Vanjski je član Rohner Center for the Study of Interpersonal Acceptance and Rejection, Sveučilište u Connecticutu, SAD. Sudjelovala je s više od 60 izlaganja na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. Objavila je veći broj znanstvenih publikacija koje se referiraju u međunarodnim bazama podataka. Detaljan popis publikacija dostupan je na https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|glavak|text|profile