Josipa-Lovorka Andreić, struč.spec.crim.

Voditeljica Odsjeka za strategije
Odjel za programe i strategije
Služba za suzbijanje zlouporabe droga
Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Od 2003. do 2018. godine zaposlena u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH; a od 2019. godine voditeljica Odsjeka za strategije u Službi za suzbijanje zlouporabe droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 • Voditelj Baze podataka www.programi.uredzadroge.hr
 • Autor dijela nacionalnog Izvješća o provedbi NS i AP-a suzbijanja zlouporabe droga za Poglavlje Prevencija i Autor Poglavlja Prevencija za izvještavanje EMCDDA
 • Sudjelovanje u izradi teksta Nacionalne strategije i Akcijskog plana, Poglavlje Prevencija, Smanjenje šteta i Edukacije
 • 2016. u sklopu projekta CLOUD – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju završila edukacijski program „Prevencijske strategije i programi utemeljeni na dokazima i znanosti“
 • 2017. Završena edukacija u programu cjeloživotnog učenja – Planiranje, implementacija i evaluacija programa prevencije i jačanja otpornosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (ENRETE)
 • 2017. sudjelovala u dijelu aktivnosti promocije Europskih standarda kvalitetne prevencije (EDPQS) u svojstvu polaznika (dvodnevne edukacije održane u suradnji ERF-a i Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, voditelj: izv.prof. dr.sc. Valentina Kranželić)
 • 2018./2021. – sudjelovala u aktivnostima promocije i edukacija o Europskim standardima kvalitetne prevencije (EDPQS) u svojstvu suvoditelja radionica – suradnja  Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Ureda/Službe za suzbijanje zlouporabe droga, voditelj: izv.prof. dr.sc. Valentina Kranželić i prof. dr.sc. Martina Ferić)
 • 2018. – Sudjelovanje na Reitox Academiji o Univerzalnom preventivnom kurikulumu, organiziranoj od strane Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) i UPC-Adapt grupe, u suradnji s 1. medicinskim fakultetom Charles Sveučilišta u Pragu i Češkog nacionalnog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, u okviru završne konferencije projekta „Univerzalni preventivni kurikulum (eng.: Universal Prevention Curriculum (UPC) – Adapt“, (28.-29. 11. 2018., Prag)
 • 2018. sudjelovanje u svojstvu sudionika i predavača na sastanku Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama na temu: Implementacija dokazano učinkovitih intervencija: Podrška najboljoj praksi – korištenje XChange kriterija za odabir preventivnih programa (Lisabon, 2018.)
 • 2019.-2020. završen EUPC trening u okviru EU Projekta ASAP,  – Nacionalni master trener za provedbu EUPC edukacija – https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/european-prevention-curriculum-eupc/list-of-trainers_en
 • 2019. – Organizator provedbe edukacije edukatora za preventivni programa Imam stav i provedbu pilot projekta na području zagrebačke županije od 2019.-2022., sudjelovanje u edukaciji za provoditelje programa Imam stav u Istarskoj županiji (2022.)
 • 2020.-2022. Suvoditelj EUPC edukacija  (Europski prevencijski kurikulum)
 • 2020. – završena edukacija edukatora za provedbu programa Imam stav
 • Aktivna nacionalna i međunarodna suradnja u području prevencije ovisnosti i smanjenja šteta; Član radnih skupina za procjenu projekata u području ovisnosti (MIZ, MZO)
 • Predsjednica Povjerenstva za procjenu kvalitete projekata koji se provode u području prevencije
 • 2022. Predstavljanje inspirirajuće prakse iz Hrvatske odabrane od strane češkog partnera u projektu (Odjel za ovisnost, Sveučilište Charles, 1. Medicinski fakultet) o postignutim dostignućima u implementaciji standarda kvalitete u području prevencije u okviru projekta FENIQS – EU (Palma de Mallorca, svibanj, 2022.)
 • Suvoditelj RDS Biobihevioralnog istraživanja seroprevalencije HIV-a i HCV-a među osobama koje injektiraju droge (2021.-2022.)
 • Sudjelovanje u provedbi Kohortnog istraživanja “Smrtnost osoba koje su liječene zbog uporabe psihoaktivnih droga u razdoblju od 2010. do 2019. godine”