Doc. dr.sc. Lucija Vejmelka

Dr.sc Lucija Vejmelka je docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, gdje vodi predmet Socijalni rad u virtualnom okruženju.

Radi kao glavna urednica znanstvenog časopisa Ljetopis socijalnog rada (WOS i SOCPUS). Primarni znanstveni interesi su na području: upotrebe suvremenih tehnologija, profesionalne komunikacije u socijalnom radu, dobrobiti djece, kvalitativnih istraživačkih metoda, znanstvene publikacije u socijalnom radu.

Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te aktivno sudjelovala na nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija i međunarodnih aktivnosti poput predavanja na međunarodnim sveučilištima i sudjelovanja u COST akcijama Europske komisije. Suradnica je na nekoliko domaćih i europskih projekata.