Martina Markelić, prof. sociologije,

Martina Markelić, prof. sociologije, zaposlena u Službi za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Unutar Odjela za promicanje mentalnog zdravlja voditeljica je Odsjeka za praćenje odrednica ovisničkog ponašanja. Do 2013. godine radila je u području epidemiološkog praćenja tretmana ovisnika unutar Službe za školsku i adolescentnu medicinu, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti. U razdoblju od 2014. do 2016. bila je suradnica na projektu Zajednička akcija za smanjenje štete povezane s alkoholom JA RARHA, www.rarha.eu. Preko 15 godina sudjeluje u provedbi Europskog istraživanja o pušenju, pijenju i uzimanju droga među učenicima (ESPAD) u Hrvatskoj, a od 2019. je i njegov voditelj. U sklopu nacionalnog programa promicanja zdravlja Živjeti zdravo Ministarstva zdravstva sudjeluje u javnozdravstvenim akcijama promicanja zdravih stilova života u sklopu poligona zdravlja u tvrtkama.