prof. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica u trajnom izboru

Prof. dr. sc. Maja Miškulin rođena je 1977. godine u Osijeku. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij Medicine u Osijeku 2001. godine. Doktorsku disertaciju obranila je 2006. godine na Medicinskom fakultetu Osijek (MEFOS), Sveučilišta u Osijeku. Specijalizaciju iz Epidemiologije Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske završila je 2007. godine, a užu specijalizaciju iz Zdravstvene ekologije 2009. godine. Od 2001. do 2013. radila je u Zavodu za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije. Od 2013. godine zaposlena je u punom radnom odnosu na Medicinskom fakultetu Osijek, gdje je u travnju 2022. godine izabrana u najviše znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom izboru u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvenim granama epidemiologija i zdravstvena ekologija u Katedri za javno zdravstvo Fakulteta. U razdoblju od 2014. do 2020. godine obnašala je dužnost predsjednice Katedre za javno zdravstvo MEFOS-a, a od 2014. do 2017. godine i dužnost prodekanice za poslijediplomske studije MEFOS-a. Stručno se usavršavala na Centre for Health Promotion, University of Toronto, Toronto, Kanada (2003. godina); London School of Hygiene and Tropical Medicine and the Centre for Health Management, Tanaka Business School, Imperial College London, University of London, London, Ujedinjeno Kraljevstvo (2005. godina); L’Ecole nationale de la santé publique, Rennes, Francuska (2006. godina); Telford College of Arts and Technology, Telford, Ujedinjeno Kraljevstvo (2010. godina) te Center for International Rural and Environmental Health, College of Public Health, University of Iowa, Iowa, Iowa City, SAD (2009. i 2011. godina). Kao gostujući nastavnik u sklopu ERASMUS+ programa mobilnosti održavala je nastavu na Lithuanian University of Health Sciences, Faculty of Public Health, Kaunas, Litva, (2019., 2022. i 2023. godine) te University of Szeged, Faculty of Medicine, Szeged, Mađarska, (2019. godine). Bila je suradnica na 3 međunarodna znanstvena projekta te 2 znanstvena projekta financirana sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja RH te voditeljica nekoliko institucijskih znanstvenih projekata i suradnica na 1 sveučilišnom znanstvenom projektu. Trenutno je suradnica na jednom istraživačkom projektu kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost te voditeljica jednog institucijskog znanstvenog projekta. Osim na svim studijskim programima Medicinskog fakulteta Osijek, kao vanjski suradnik sudjeluje u izvođenju nastave na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek te Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Do sada je bila mentor 13 završnih, 30 diplomskih, 1 poslijediplomskog specijalističkog rada i 4 doktorska rada te je bila komentor 5 doktorskih radova. Članica je uređivačkih odbora časopisa Journal of Health Sciences, Hrana u zdravlju i bolesti te gost-urednik posebnog broja časopisa Nutrients. Šire područje njezinog znanstveno-stručnog interesa je javno zdravstvo.