Prof.dr.sc. Neven Ricijaš

Prof.dr.sc. Neven Ricijaš je zaposlen na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Temeljno područje znanstveno-istraživačkog i stručnog interesa su bihevioralne ovisnosti, s naglaskom na ovisnost o kockanju, te rizično i delinkventno/kriminalno ponašanje. Tijekom svoje karijere veliku pozornost pridaje akcijskim istraživanjima s ciljem razvoja ili unaprjeđivanja intervencija ili sustava. Preko 10 godina vodi i sudjeluje u nizu domaćih i međunarodnih projekata kojima je cilj istražiti ovisnost o kockanju kod različitih populacija te iz različitih perspektiva. Koautor je dvaju nacionalno implementiranih programa intervencija: (1) Program prevencije kockanja mladih „Tko zapravo pobjeđuje?“ i (2) Program psihosocijalnog tretmana ovisnika o kockanju u zatvorskom sustavu i probaciji koji su kreirani po principima znanstvene utemeljenosti.

Član je različitih stručnih i savjetodavnih nacionalnih tijela i povjerenstava u području ovisnosti i maloljetničke delinkvencije, te je autor više od 50 znanstvenih publikacija na hrvatskom i engleskom jeziku.