Smilja Bagarić, univ.spec.polit.

Smilja Bagarić je magistar politologije, specijalista za nacionalnu sigurnost. Zadnjih devet godina se bavi problematikom droga s posebnim naglaskom na nove psihoaktivne tvari. Sudjelovala je na vise međunarodnih i nacionalnih konferencija koje se bave problematikom droga. Voditeljica je Odsjeka za Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Službi za suzbijanje zlouporabe droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prva pojava novih psihoaktivnih tvari diljem EU bilježi se još 2005. godine, dok je vrhunac njihove pojavnosti kako u EU tako i  Republici Hrvatskoj bio tijekom 2014. i 2015. godine. Najučestalije nove psihoaktivne tvari poznate i kao nove droge ili tzv. legalice dolaze iz skupine sintetskih kanabinoida i sintetskih katinona. One čine čak 70% ukupno novoidentificiranih psihoaktivnih tvari u posljednjih 7 godina. Također, države članice EU izvještavaju o najvećem broju zapljena iz navedenih skupina. U posljednje vrijeme se sve vise identificiraju novi opiodi koji zbog svoje velike potentnosti izazivaju brojne zdravstvene probleme ali i predoziranja sa smrtnim ishodima. Također, bilježi se sve veća pojava i novih benzodiazepina. Kako bi se pravovremeno pratila pojava novih droga ali i davali učinkoviti odgovori na EU razini ali i na nacionalnim razinama država članica osnovani su Sustavi ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari.