Mr.sc. Vesna Oršulić, dr. med. spec. obiteljske medicine

Mr. sc. Vesna Oršulić, dr. med. spec. obiteljske medicine, rođena je 1964. godine u Zagrebu gdje 1990. diplomira na Medicinskom fakultetu. Na početku Domovinskoga rata radi u Vježbaonici vještina na Medicinskom fakultetu i stažira u Klinici za traumatologiju.

12.12.1991. kao dragovoljac odlazi sa „Štraserima“, pripadnicima 100. zagrebačke brigade na zapadnoslavonsko ratište.

1995. udaje se i dolazi u Novu Gradišku gdje i danas živi i radi u svojoj ordinaciji obiteljske medicine. Sa suprugom Draženom specijalistom pulmologije ima četvero prekrasne djece.

Djetinje radoznala stalno je u potrazi za novim znanjima, ljudima i iskustvima.

1996. magistrirala  je  na MF u Zagrebu.

2003. završila je za Gestalt psihoterapeuta.

2007. godine završila je specijalizaciju iz obiteljske medicine

2014. postaje seksualna savjetnica

2016. postaje Majstorica smijeha.

Vodi Grupu za podršku od 2008. godine u kojoj uči članove socijalnim vještinama, pruža podršku i daje priliku za ventilaciju.

2022. počinje voditi Grupu POST za liječenje ovisnosti o hrani i prekomjernoj težini.

Redovito sudjeluje na kongresima obiteljske medicine s radionicama i predavanjima.

Surađuje i s Udrugom Multiple skleroze gradova Nove Gradiške i Vukovara.

Radi i kao Gestalt psihoterapeut s pojedincima, parovima i obiteljima.

2022. objavila je knjigu Spašavajući brak spasila sam samu sebe.