Zaključci 8. brodskog simpozija o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima

Plakat simpozij 2020.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti zajedno s Katedrom za javno zdravstvo, Medicinskog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uz potporu Ministarstva zdravstva organizirao je „8 brodski simpozij o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima“ u Slavonskom Brodu, 26. – 27. studenog 2020. g.

S obzirom na važnost prevencije alkoholizma, kockanja i modernih ovisnosti u vrijeme pandemije, glavna tema simpozija bila je:

    „Izazovi u području mentalnog zdravlja i liječenja ovisnosti u vrijeme pandemije” u virtualnom obliku..

Ove godine okupili smo putem Zoom platforme, stručnjake koji se bave istom problematikom u zavodima za javno zdravstvo, centrima za socijalnu skrb, bolnicama, školama, drugim institucijama  i udrugama te smo razmijenili iskustva i unaprijedili naš rad. Simpoziju je, u virtualnom obliku, prisustvovalo više od 194  liječnika, psihologa, socijalnih radnika, pedagoga i drugih stručnjaka u mreži zavoda za javno zdravstvo i institucijama koji se u svom radu susreću sa rizičnim ponašanjem i ovisnostima kod mladih.

Nakon dva dana rada s 8. brodskog simpozija o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima šaljemo slijedeće zaključke:

  1. Potreba za organizacijom konferencije o utjecaju Covid-19 bolesti na mentalno zdravlje stanovništva.
  2. Uputiti inicijativu nadležnim tijelima o važnosti uvođenja edukacije o očuvanju mentalnog zdravlja u obrazovni sustav.
  3. Educirati stručnjake pomagačkih struka o digitalnim alatima i digitalnim kompetencijama u svrhu primjene u njihovom svakodnevnom radu.
  4. Omogućiti besplatne telefonske linije u službama za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti za korisnike u potrebi koji nisu u mogućnosti osobno doći zbog aktualne situacije s pandemijom.
  5. Senzibilizirati javnost putem svih dostupnih kanala na probleme s kockanjem te inzistirati na primjeni aktualnih zakona i pravilnika vezanih uz dopuštenu dobnu granicu za ulazak u kladionice i kockarnice.
  6. Senzibilizirati i educirati širu populaciju na probleme ovisnosti o internetu.
  7. Poslati poruku nadležnim institucijama o nedostatku stručnog kadra pomagačkih struka ( psihologa, defektologa i dr.)  u sustavu obrazovanja.

 

Nadamo se da će zaključci sa 8. brodskog simpozija o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima dati svoj doprinos razvoju stručnog i kvalitetnog sustava za prevenciju i liječenje svih oblika ovisnosti i zaštiti mentalnog zdravlja.

 

Knjigu sažetaka 8. brodskog simpozija možete preuzeti ovdje.

Facebook
LinkedIn
Pinterest