Zaključci s 11. brodskog simpozija o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima

DCIM188MEDIADJI_0018.JPG

Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije u suradnji s Katedrom za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uz potporu Ministarstva zdravstva organizirala je tečaj trajne medicinske izobrazbe 1. kategorije  „11. brodski simpozij o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima u Slavonskom Brodu od  16. do 17. studenoga  2023. g.

Glavna tema simpozija bila je:

„Rizični faktori i ovisnosti: izazovi i perspektive”

Skup je okupio preko 150 sudionika raznih profila iz zdravstvenih, socijalnih, odgojno-obrazovnih ustanova te drugih institucija i udruga. Održano je preko 20 stručnih predavanja kojemu su prisustvovali stručnjaci raznih profila poput liječnika, medicinskih sestara/tehničara, socijalnih radnika, socijalnih pedagoga, psihologa, radnih terapeuta, rehabilitatora, defektologa, pedagoga, fizioterapeuta i teologa.

Tijekom dva dana predavanja i razmjene stručnih iskustava istaknut je porast ovisničkog ponašanja među mladima, odnosno eksperimentiranja sa psihoaktivnim tvarima te prekomjerna ekranizacija kao i promjene u razvoju, navikama, ponašanju i raspoloženjima djece i mladih koje se odražavaju i na njihovo mentalno zdravlje. Zabrinjava i registrirana niža dob prvog injektiranja droga i to prije 18. godine života. Pojedini projekti i aktivnosti usmjerene istraživanju, smanjenju štete te liječenju ovisnosti ukazuju na teškoće obuhvata eksperimentatora i ovisnika što u istraživačke tako i u tretmanske svrhe zbog čega se prevencija istaknula kao neosporivo najvažnija aktivnost usmjerena smanjenju razvoja i povećanja problema ovisnosti u Hrvatskoj.

Slijedom navedenog, u nastavku su navedeni najvažniji zaključci simpozija koji su se nametnuli kao potrebe na nacionalnoj razini te su preporuke:

  1. Proširiti timove stručnjacima raznih profila te povećati kapacitete timova koji se bave prevencijom i liječenjem ovisnosti.
  2. Omogućiti sustavne edukacije i supervizije stručnjaka na području ovisnosti.
  3. Planirati, izrađivati, provediti i evaluirati programe rane prevencije razvoja ovisnosti dokazane učinkovitosti.
  4. Ulagati u promociju zdravih stilova života te omogućiti ravnopravno uključivanje sve djece i mladih u aktivnosti istih.
  5. Kontinuirano educirati roditelje o pojavnosti konzumiranja psihoaktivnih tvari kod djece i mladih kao i o štetnim posljedicama ponašajnih ovisnosti te ih uključiti u programe razvijanja roditeljskih kompentecija sa svrhom smanjenja rizičnog ponašanja djece.

Nadamo se da će zaključci s 11. brodskog simpozija o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima dati svoj doprinos razvoju stručnog i kvalitetnog sustava za prevenciju i liječenje svih oblika ovisnosti.

Facebook
LinkedIn
Pinterest