Zaključci sa 9. brodskog simpozija o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima

slika zaključci

Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti zajedno s Katedrom za javno zdravstvo, Medicinskog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uz potporu Ministarstva zdravstva organizirao je „9. brodski simpozij o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima u Slavonskom Brodu,  25. – 26. studenog  2021. g.

S obzirom na važnost prevencije alkoholizma, kockanja i modernih ovisnosti u vrijeme pandemije, glavna tema simpozija bila je:

              „Utjecaj korona – krize na prevenciju i liječenje ovisnosti“ u virtualnom obliku..

Ove godine okupili smo putem Zoom platforme, stručnjake koji se bave istom problematikom u zavodima za javno zdravstvo, centrima za socijalnu skrb, bolnicama, školama, drugim institucijama  i udrugama te smo razmijenili iskustva i unaprijedili naš rad. Simpoziju je, u virtualnom obliku, prisustvovalo više od  liječnika, psihologa, socijalnih radnika, pedagoga i drugih stručnjaka u mreži zavoda za javno zdravstvo i institucijama koji se u svom radu susreću sa rizičnim ponašanjem i ovisnostima kod mladih.

Nakon dva dana rada s 9. brodskog simpozija o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima šaljemo slijedeće zaključke:

  1. Potreba za većim ulaganjem u edukacije stručnjaka pomagačkih zanimanja koji se bave ovisnošću i mentalnim zdravljem.
  2. Raditi na boljoj povezanosti vladinog i nevladinog sektora koji se bave ovisnosti i mentalnim zdravljem.
  3. Osigurati bolju međusobnu povezanost stručnjaka iz područja mentalnog zdravalja. Također osigurati superviziju stručnjacima kako bi im se pomoglo u radu.
  4. Senzibilizirati javnost putem svih dostupnih kanala na probleme s kockanjem te inzistirati na primjeni aktualnih zakona i pravilnika vezanih uz dopuštenu dobnu granicu za ulazak u kladionice i kockarnice.
  5. Senzibilizirati i educirati širu populaciju na probleme ovisnosti o internetu i online klađenju i kockanju.
  6. Ponovno poslati poruku nadležnim institucijama o nedostatku stručnog kadra pomagačkih struka ( psihologa, defektologa i dr.)  u sustavu obrazovanja.
  7. Inicirati i provesti istraživanja o utjecaju Covid 19 bolesti na ovisnike (droga, alkohol, kocka, internet).
  8. Prilagoditi rad novim tehnologijama (online savjetovanja i online psihoterapije).
  9. Raditi na boljoj educiranosti roditelja o korištenju i opasnostima interneta.

Nadamo se da će zaključci sa 9. brodskog simpozija o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima dati svoj doprinos razvoju stručnog i kvalitetnog sustava za prevenciju i liječenje svih oblika ovisnosti i zaštiti mentalnog zdravlja.

Facebook
LinkedIn
Pinterest