prijava sažetka

Upute za pisanje sažetka

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati e-poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor.  Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije – usmeno izlaganje ili e-poster.

 • ROK ZA SLANJE SAŽETAKA: 30. listopad 2020.
 • ROK ZA PRIHVAĆANJE SAŽETAKA: 14. studeni 2020.

upute za predavače

Usmeno izlaganje

 •  pozvani predavači: 45 minuta
 • usmena izlaganja: 15 minuta
 • rasprava: 15 minuta nakon svake sekcije
 •  jezik za usmena izlaganja: hrvatski  

Upute za izradu prezentacije

 • prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu
 •  jezik na prezentacijskim slajdovima: isključivo hrvatski
 • video zapise je potrebno komprimirati

Preporuke

 • izbjegavajte pisanje velikim slovima
 • izbjegavajte pisati crvenim slovima
 • izbjegavajte pune rečenice, natuknice su dovoljne (4-5 po slajdu)
 • broj slajdova: 1-2 po minuti

Predavanje uživo

Predavač će svoju prezentaciju održati uživo kroz virualnu platformu Zoom u svojem terminu predavanja; u tom slučaju može se dogovoriti prethodna tehnička provjera koju će provesti tehnički organizator u suradnji s predavačem, kontakt: Tamara Brezičević, mob. 098 502035, e-mail: ovisnostisb@gmail.com

VAŽNO: Bez obzira na način prezentacije, predavači trebaju sudjelovati u cijelom tijeku sekcije u kojoj imaju predavanje te sudjelovati u raspravi uživo na kraju sekcije.

E-posteri

E-posteri će biti dostupni na službenoj web stranici Simpozija te će sudionici sami moći pregledati iste prema vlastitom interesu

Upute za izradu e-postera

 • e-postere molimo izraditi na hrvatskom jeziku
 • e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera
 • molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New,
 • Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)
 • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10 pt
 • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB
 • e-posteri moraju biti izrađeni u pejzažnom formatu prema predlošku za izradu – e-poster_template (1)
 • dopušten je samo jedan e-poster po sažetku
 • e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike
 • spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu (Save As .pdf)
 • datoteku OBAVEZNO pohraniti pod prezimenom glavnog autora i nazivu sažetka
 • e-postere u navedenom obliku treba poslati najkasnije do 14. studenoga 2020. na e-mail adresu:   ovisnostisb@gmail.com
 • e-posteri poslani nakon navedenog datuma neće biti prihvaćeni za prezentaciju, osim u obliku sažetka u knjizi sažetaka

Za sva pitanja tehničke podrške oko izrade e-postera navedenog formata molimo obratite se na   e-mail ovisnostsb@gmail.com