Predavači

Lucija Vejmelka, Dr.sc

Dr.sc Lucija Vejmelka je docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, gdje vodi predmet Socijalni rad u virtualnom okruženju.

Saznaj više »

Prof. Gordana Buljan Flander, Ph.D.

Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander je klinički psiholog i psihoterapeut i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, ustanove specijalizirane za rad s traumatiziranom djecom i njihovim obiteljima.

Saznaj više »