Dr. sc. Davor Bodor, dr. med

Rođen 21. veljače 1978.g.

1997.-2003. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 1. Državni ispit za doktora medicine – pripravnika
 2. Specijalistički ispit iz psihijatrije za zvanje specijalista psihijatar
 3. Poslijediplomski doktorski studij, Stomatološki fakultet Zagreb
  2011.-2013. Završena edukacija iz Sistemske obiteljske terapije, zvanje obiteljski sistemski
  psihoterapeut
 4. Obrana doktorskog rada na temu „Usporedba psihosocijalnoga funkcioniranja
  osoba koje se liječe zbog ovisnosti o kockanju i alkoholu“, za zvanje doktor
  znanosti
 5. Izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda na
  Katedri za psihijatriju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
 6. Uža specijalizacija iz područja Alkoholizam i druge ovisnosti

2003-2004. Znanstveni novak na klinici za nuklearnu medicinu i onkologiju
Kliničke bolnice sestre Milosrdnice
2005-2006. Liječnik sekundarac Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan” u Zagrebu