Irena Rojnić Palavra, dr. med. specijalist psihijatrije, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti, univ. mag. admin. sanit.

Irena Rojnić Palavra rođena je u Puli 1983. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. 2009. polaže stručni ispit te se zapošljava u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. 2015. završava specijalizaciju iz psihijatrije, a 2017. stječe titulu sveučilišne magistre menadžmenta u zdravstvu. Do 2016. radila je na području javnog zdravstva. Vodila je Odsjek za prevenciju ovisnosti o duhanu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Bila je članica nekoliko stručnih skupina Ministarstva zdravstva i Europske komisije na području duhana, predsjednica Nacionalnog povjerenstva za borbu protiv pušenja te hrvatska kontaktna točka za duhan Svjetske zdravstvene organizacije. Od 2016. radi u Dnevnoj bolnici za ovisnosti Klinike za psihijatriju Sv. Ivan, ponajviše na području ovisnosti o duhanu te internetu i videoigrama. Uži specijalist alkoholizma i drugih ovisnosti postaje 2020. Kao terapeut Kluba liječenih alkoholičara Zaprešić radi od 2012. Doktorand je na poslijediplomskom znanstvenom studiju Biomedicina i zdravstvo. Članica je Upravnog odbora Hrvatskog društva za ovisnosti, Sekcije adiktološke psihijatrije Svjetskog psihijatrijskog udruženja te Odbora Sekcije mladih psihijatara Svjetskog psihijatrijskog udruženja. Jedan je od osnivača Radne skupine za bolesti uzrokovane psihoaktivnim tvarima Europske federacije specijalizanata psihijatrije, koje je 2015/2016 bila član Nadzornog odbora. Bila je suorganizatorica mreže NECPAM (Network of Early Career Professionals working in the area of Addiction Medicine) i koordinator mreže YPN (Young Psychiatrists’ Network) za Hrvatsku. Bivša je predsjednica Sekcije mladih psihijatara Hrvatske Hrvatskog psihijatrijskog društva. Sudjelovala je u provođenju kliničkih studija i međunarodnih istraživanja. Autor je više stručnih i znanstvenih radova uz povremeno recenziranje za stručne časopise. Sudjelovala je u organizaciji više stručnih i znanstvenih skupova. Angažirana je na području razmjene mladih stručnjaka internacionalno. Stalni je sudski vještak iz psihijatrije. Od ostalih interesa: sport, priroda, čitanje, glazba, putovanja…